Přírodní zahrada o.s.

Členství ve spolku Přírodní zahrada z.s.

Členem spolku Přírodní zahrada z.s. se může stát každý starší 18 let, kdo má kladný vztah k přírodě a její ochraně a ztotožní se s posláním a cíli spolku. Členství je dobrovolné a není pro něj třeba splňovat jakékoliv odborné podmínky.

Cílem spolku je:

 1. vytvořit síť ukázkových „Přírodních zahrad“
 2. iniciovat a podporovat jednotlivce i skupiny při vytváření a zakládání „Přírodních zahrad“
 3. aktivně se spolupodílet na akcích a osvětě v rámci ekologické a enviromentální výchovy, přírodního „zahradničení“ a aktivitách, které vedou k vědomí odpovědnosti za udržení kvality prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách

 

Podle vlastních potřeb a dispozic si lze svobodně zvolit z následujících forem členství:

 • individuální členství – fyzických osob jako nepodnikatelů – 500,- Kč/rok, senioři, studenti a jiné osoby nevýdělečně činné – 250,- Kč/rok
 • firemní členství - právnických osob – firem i organizací – i fyzických osob jako podnikatelů s IČO – 1000,- Kč/rok

 a dále též z těchto drůhů členství:

 • aktivní členství - Aktivní členové se chtějí zúčastňovat valné hromady a podílet se tak na směřování spolku, mají na valné hromadě hlasovací právo.
 • pasivní členství - Pasivní členové se nechtějí aktivně podílet na chodu spolku (nemají na valné hromadě hlasovací právo), ale jsou ochotni spolek pravidelně podporovat členskými poplatky a mohou využívat všech jiných výhod, které jim členství ve spolku poskytuje (např. zvýhodněné poplatky za účast na akcích spolku apod.)

V průběhu trvání členství ve spolku je možné měnit formu a druh členství /individuální/firemní, aktivní/pasivní/ vždy maximálně jednou ročně. U firem a organizací je možné, aby čerpali zvýhodněné poplatky za účast na akcích spolku i všichni společníci a zaměstnanci firmy.

Co můžete získat členstvím?

 • aktivní zapojení do činnosti spolku, do jeho aktivit apod.
 • zasílání informací z činnosti spolku a témat souvisejících s posláním spolku
 • přednostní právo účasti nebo sleva z poplatku na akcích, které spolek pořádá
 • účast na setkáních spolku a valných hromadách
 • možnost informovat ostatní členy o své činnosti a akcích
 • šanci aktivně ovlivňovat stav naší přírody a krajiny
 • dobrý pocit, že podporujete organizaci, za kterou je vidět kus konkrétní práce,
 • ... a v neposlední řadě kontakt s mnoha lidmi po celé republice i v zahraničí se stejným či podobným zájmem.

Jestli chcete podpořit činnost spolku a nechcete se přitom stát členem spolku, můžete nám poslat finanční dar (informace: zde). Pokud chcete pomoci jinak - prakticky, např. pracovně, kontaktujte nás s konkrétní nabídkou na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Další informace a přihlášky:

Přírodní zahrada z.s., IČO: 27026175, www.prirodnizahrada.com, adresa: Přírodní zahrada z.s., Klášterská 76/II, 377 01 Jindřichův Hradec, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (tel. pro Vaše dotazy: 721 480 183 - Ing. Martina Petrová, místopředsedkyně nebo 607 800 424 – Ing. Martin Charvát, předseda)

Dokumenty ke stažení:

•    Stanovy občanského sdružení Přírodní zahrada
•    Přihláška
•    Předpis pro platbu členských příspěvků 2017
•    Podpořte nás (Instrukce k zaslání finančního daru)Činnost spolku Přírodní zahrada z.s. se realizuje s finanční účastí města Jindřichův Hradec